Usługi Wod-Kan

Wróć

Wywóz nieczystości płynnych:

Spółka oferuje wywóz nieczystości płynnych – usługi asenizacyjne. Świadczone są one zarówno dla firm jak i dla klientów indywidualnych. Wywóz realizowany jest po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Poniżej nowy cennik za wykonanie usługi – wywozu nieczystości płynnych, obowiązujący od 1. sierpnia 2022 r. :

Do 1 m345zł brutto*
Od 1,1m3 do 2m380zł brutto*
Od 2,1 m3 do 3m3 100zł brutto*
Od 3,1m3 do 4m3 120zł brutto*
od 4,1m330zł brutto/m3
*zryczałtowana cena za wywóz nieczystości płynnych

wywóz nieczystości płynnych z przydomowych oczyszczalni ścieków:

do 2,5 m3 45zł brutto*
od 2,6 m3 60zł brutto /m3
*zryczałtowana cena za wywóz nieczystości płynnych z przydomowych oczyszczalni ścieków

Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych:

Usługi w tym zakresie wykonujemy przy użyciu własnego sprzętu oraz udziale wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników. Prace prowadzimy zarówno z materiału własnego jak i powierzonego. Dokonujemy również montażu studzienek wodomierzowych wykonywanych z tworzyw sztucznych.

Wycena poszczególnych przyłączy wykonywana jest indywidualnie na podstawie przedłożonego projektu i uzgodnieniu zakresu prac.

Udrażnianie i czyszczenie przyłączy kanalizacyjnych:

Posiadamy na wyposażeniu urządzenie do ciśnieniowego czyszczenia i udrażniania rur kanalizacyjnych wykorzystujące wodę pod dużym ciśnieniem. Czyścimy przyłącza kanalizacyjne, wpusty do szamb, kanalizacje deszczową oraz przepusty uliczne.

Montaż podliczników i dodatkowych urządzeń pomiarowych:

Spółka na zlecenie odbiorcy montuje zestawy podliczników do rozliczania wody bezpowrotnie zużytej jak też montaż urządzeń pomiarowych (ściekomierzy) na przyłączach kanalizacyjnych odbiorców.