Wodociągi

< Wróć

Ujęcie wody – Ośno

Wydajność stacji wodociągowej Q dmax = 1080 m3/dobę, uzyskiwana z  trzech studni. Średnioroczna produkcja wody wynosi ok. 760 m3/dobę. Ze stacji wodociągowej woda dostarczana jest za pomocą sieci wodociągowej dla mieszkańców 12 miejscowości: Ośno, Ośno Drugie, Nowa Wieś, Stara Wieś, Rudunki, Ostrowąs, Plebanka, Słomkowo, Konradowo, Zgoda, Stawki, Łazieniec. Łączna długość sieci wodociągowej zasilanej z tego ujęcia wynosi – 67,7 km. Sieć magistralna wykonana jest z rur o średnicach od 90 mm do 225 mm. Obecnie ze stacji wodociągowej w Ośnie korzysta około 3820 osób.

Stacja to typowy, wolnostojący, parterowy budynek wyposażony w następujące urządzenia:

  • 4 odżelaziacze ,
  • 2 aeratory,
  • zestaw hydroforowy – 4 pompy II stopnia o wale pionowym,
  • sprężarka mechaniczna, typ WAN-E – szt 2
  • zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej – 2×100 m3.